Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Mistrzostwa Polski w Car Wrappingu

11.01.2017

Ju¿ teraz serdecznie Pañstwa zapraszamy na 7. Mistrzostwa Polski w Car Wrappingu, które odbêd¹ siê podczas Miêdzynarodowych Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warszawa 2017.

 

Mistrzostwa odbêd¹ siê w dniach 15-17 lutego 2017 r. na stoisku P9 w hali F.

 

Wiêcej szczegó³ów znajd¹ Pañstwo na stronie www.visualcommunication.pl