Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

midocean otrzymuje najwyższą notę od amfori BSCI

22.03.2021

Europejska jednostka produkcyjna firmy midocean, jako pierwsza w branży uzyskała najwyższą możliwą ocenę podczas audytu.

Ede – niezależny audytor zauważył znaczącą poprawę działania/funkcjonowania firmy w stosunku do tej, wykazanej podczas poprzedniego audytu w 2019r. midocean jest obecnie jedyną firmą w branży, która podlega audytowi amfori BSCI, a ponadto pierwszą, która uzyskała w nim najwyższy możliwy wynik!

  • Bezpieczne warunki pracy

Jako główny dostawca na rynku artykułów promocyjnych, midocean bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność i obowiązki. Oferowana przez firmę kolekcja upominków reklamowych jest produkowana w zgodzie z europejskim prawem, dzięki czemu wszystkie artykuły są przetestowane i uznane za (ocenione jako) bezpieczne. Wyniki wspomnianych testów znaleźć można na ogólnodostępnej stronie internetowej firmy, bezpośrednio przy każdym produkcie. W organizacji, kluczowym aspektem jest możliwość zapewnienia wszystkim osobom, pracującym na poszczególnych etapach produkcji i zdobienia artykułów,bezpiecznych warunków pracy.

  • Niezależne i cykliczne audyty

Za najwyższy priorytet uznaje się bezpieczeństwo każdego jednego człowieka, zaangażowanego w procesy produkcyjne.Jako grupa, midocean jest członkiem amfori BSCI – inicjatywy mającej na celu poprawę warunków pracy na całym świecie.Akredytowani konsultanci amfori BSCI,działając w imieniu midocean, przeprowadzają niezależne, cykliczne audyty u wszystkich współpracujących z firmą dostawców/partnerów.Zalecenia każdego z audytów stanowią podstawę do rozwinięcia i wdrożenia planu naprawczego, w ściśle określonym i z góry wyznaczonym czasie.

  • Najwyższa ocena „A” od amfori BSCI dla jednostki produkcyjne w Rudzie Śląskiej.

Priorytetem midocean jest utrzymanie wysokich standardów we własnej fabryce i zarządzanie nią w bezpieczny sposób, dbając o przestrzeganie prawa w zakresie warunków pracy. W związku z powyższym, audyty kontrolne z amfori BSCI oraz SEDEX Smeta 4P są przeprowadzone w (jednostce produkcyjnej) drukarni w Rudzie Śląskiej regularnie i w wyznaczonych interwałach czasowych. Każdy z audytów zapewnia wgląd w konkretne obszary firmy i dostarcza o nich informacji, dzięki czemu obszary te można doskonalić. Jako organizacja dbająca o prawidłową jakość procesów, w dniach 14-15.01.2021midocean przeszedł zarówno kontrolę audytorów z amfori BSCI jak iSEDEX Smeta 4Pw lokalnej jednostce produkcyjnej. Audyt zakończył się najwyższą notą tj. „A”. Niezależni audytorzy w swojej opinii podkreślili wdrożone przez firmę znaczące usprawnienia, które świadczą o rzetelnym podejściu midocean do kluczowych obszarów tj.: godzin pracy, bezpieczeństwa i kwestii środowiskowych. Wydana opinia jest niewątpliwie korzystna dla całej organizacji ale przede wszystkim, co należy podkreślić, przyczynia się do tworzenia dobrego, zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników.