Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Magazyn Eppi – zaprasza do lektury

07.11.2018

Magazyn eppi (European Promotional Products Industry) jest ogólnoeuropejskim czasopismem branżowym dla europejskiego sektora artykułów promocyjnych.

Eppi jest dwumiesięczną publikacją, która wychodzi 6 razy w roku. Ma nakład 10 000 egzemplarzy. eppi jest rozprowadzany do ponad 14 000 dystrybutorów, w tym znaczących partnerów kontaktowych, informując ich o działalności globalnej koncentrującej się na europejskiej branży artykułów promocyjnych.

Każda edycja eppi służy zaspokojeniu rosnącego poszukiwania informacji w branży artykułów promocyjnych: Zakres obejmuje ludzi i spółki, produkty oraz trendy, rynki europejskie i pokazy handlowe, politykę gospodarczą UE oraz wiadomości o stowarzyszeniach.

Oprócz tego, każda sprawa eppi koncentruje się na trzech kompleksowych, odnoszących się do produktu, głównych tematach, podkreślając aktualne innowacje międzynarodowych dostawców artykułów promocyjnych.