Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

LEXON Design z kolejn¹ nagrod¹ za wzornictwo

04.05.2016

 

LEXON – francuska marka designerskich produktów z dum¹ informuje, ¿e zegarek z budzikiem INOUT zdoby³ nagrodê Red Dot Award w kategorii Product Design 2016. INOUT (nowoœæ w kolekcji 2016) do³¹czy³ tym samym do rodziny innych produktów LEXON z t¹ nagrod¹: budzik FLIP, zestaw na biurko BURO, g³oœnik bluetooth HOOP , radio FLOW, zegara SCRIPT, budzika Dreamtime i innych.

 

Œpi¹ce g³owy potrzebuj¹ spokoju. Zegarek INOUT marki LEXON doskonale ho³duje tej zasadzie. Czysta forma, przejrzyste wyœwietlanie godziny, intuicyjna obs³uga. Z INOUT mo¿esz spokojnie spaæ i z pewnoœci¹ zostaniesz obudzony na czas. INOUT marki LEXON zosta³ zaprojektowany przez wschodz¹c¹ gwiazdê designu europejskiego Hiszpana Hectora Serrano.

 

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich produktów LEXON na www.lexon-design.pl