Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Laur Eksperta dla BTL Forms

23.11.2015

BTL Forms zwyciêzc¹ Ogólnopolskiego Konkursu Laur Eksperta.

Kapitu³a doceni³a pierwszy z polsce projekt Kreator Ga¿etów.