Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Kredyt technologiczny dla trzech drukarni

30.08.2011

Premię technologiczną w ramach kredytu technologicznego, jaką przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego, otrzymały trzy drukarnie. Pierwsza z nich – Chroma Drukarnia Krzysztof Raczkowski – otrzymała premię w kwocie 2 276 265,10 zł na „Wdrożenie nowych technologii w offsetowej reprodukcji poligraficznej w Drukarni Chroma” uzyskując 9 punktów na 9 możliwych i spełniając wszystkie kryteria określone przy przyznawaniu tego dofinansowania. Podobnie rzecz się miała z drugą drukarnią. Zakład Poligraficzny Graf-Poz M. Przybylski Zakład Pracy Chronionej otrzymał premię technologiczną w wysokości 4 000 000,00 zł na „Uruchomienie innowacyjnej linii technologicznej z wykorzystaniem technologii 4IP”. Trzecia z drukarń – Druk Markuszewscy Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Uruchomienie innowacyjnej linii technologicznej z wykorzystaniem technologii IPP” w wysokości 2 346 485,25 PLN.

 

Kredyt technologiczny służy finansowaniu innowacyjnych projektów. Ubiegać się o niego mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Udzielany jest przez banki komercyjne, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego może spłacić część kapitału udzielonego firmie, jeżeli przedstawi ona odpowiednio udokumentowany wniosek spełniający kryteria działania i zrealizuje cele zadeklarowane w zaakceptowanym uprzednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekcie. Po zrealizowaniu inwestycji przedsiębiorca otrzymuje kapitał na spłatę kredytu właśnie w formie premii technologicznej. Jest to kwota przyznawana przedsiębiorcy z Funduszu Kredytu Technologicznego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę części kapitału kredytu technologicznego.