Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Korony Reklamy ostatnia szansa na g³osowanie

17.12.2013

Szanowni Pañstwo!

Ostatnia szansa na zag³osowanie w konkursie Korony Reklamy

Wybierz firmy w 7 ró¿nych kategoriach

G³osowanie trwa tylko do 20 stycznia!

Laureaci otrzymuj¹ statuetki w dziedzinach takich jak Out&InDoor, Technology, Agencja Reklamowa, Producent Upominków Reklamowych oraz Importer Upominków Reklamowych.