Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Katalog NOWOŒCI jesien/zima 2015 od L-Shop-Team

28.08.2015

Katalog NOWOŒCI jesien/zima 2015 od L-Shop-Team

 

64 strony nowoœci – softshelle, kurtki pikowane, spodnie robocze, szale, czapki, torby, pluszaki…£¹cznie 146 nowych produktów przygotowanych na drug¹  po³owê roku przez L-Shop-Team – dystrybutora odzie¿y reklamowej, sportowej i roboczej. 

Oprócz dobrze znanych ju¿ i lubianych marek jak: Tee Jays, James & Nicholson, Regatta Standout, Result, Dickies, Beechfield,  Mumbles pojawiaj¹ sie w katalogu 2 nowe marki 2015 roku: Flexfit – oferuj¹ca wysokiej jakoœci bejsbolówki, czapki, kapelusze oraz Halfar® niemiecki producent dobrych toreb, plecaków itp.

Katalog Nowoœci rozdawany bêdzie na stoiskach L-Shop-Team na targach Festiwalu Marketingu, Druku i Opakowañ w Warszawie (9-10.09.15) oraz Reklama 360 w Poznaniu (29.09.-1.10.15).

Oczywiœcie katalog w wersji online dostepny jest na stronie www.ksiazkawyboru.pl. Do koñca wrzeœnia br. mo¿na otrzymaæ nawet 15% rabatu na nowoœci z katalogu.

 

Dziêki tym nowoœciom i nowym markom, L-Shop- Team zwiêkszy³ swoj¹ imponuj¹c¹ ofertê do 4.800 produktów i a¿ 99 marek.