Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Jacek Stencel ponownie Prezesem PSSiDC.

17.05.2024

Relacja z WZC Członków PSSiDC 2024.

Dnia 14 maja 2024 r. w Golf Par Mikołów odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego – PSSiDC.

Podczas wydarzenia zebrani Członkowie, w związku z kończącą się kadencją dokonali wyboru nowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Po raz kolejny Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego został Jacek Stencel.

W dalszej części obrad Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2023 oraz udzielono absolutorium Zarządowi PSSiDC. Następnie przystąpiono do dyskusji nad bieżącą działalnością, planami i zadaniami na przyszłość oraz przygotowaniami do obchodów Jubileuszu 30-lecia Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego.

Po zamknięcie obrad, Prezydent Klubu Bogdan Uliasz zaprosił uczestników Zgromadzenia na zwiedzanie pola golfowego i opowiedział o historii powstania tego miejsca, a także o atrakcjach i korzyściach płynących z uprawiania tego sportu.

Serdeczne podziękowania dla Golf Park Mikołów za gościnność i możliwość odbycia obrad w tak urokliwym miejscu.

Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego zrzesza ponad 80 Członków, są to czołowi, krajowi producenci i  dystrybutorzy maszyn i urządzeń do  sitodruku i  druku cyfrowego, dystrybutorzy farb i  środków pomocniczych oraz  zakłady sitodrukarskie i  drukarnie cyfrowe. Podstawowym zadaniem PSSiDC jest szeroko rozumiana współpraca i wzajemna pomoc w obrębie działalności członków Stowarzyszenia. Od 1997 roku Stowarzyszenie należy do europejskiej organizacji sitodruku i druku cyfrowego FESPA (Federation of European Screen Printing Association).
Pozwala to na kontakty z międzynarodowym środowiskiem oraz promocję polskiego sitodruku i druku cyfrowego w Europie. Stowarzyszenie we współpracy z FESPA, organizuje wystawy, zjazdy i targi, które umożliwiają poznanie nowych materiałów, technologii i maszyn do sitodruku i druku cyfrowego.

Więcej informacji dla mediów:
Katarzyna Wojniak
Tel.+48 533 351 601
e-mail: biuro@pssidc.org.pl