Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Inspiruj¹cy „look book” Fashion First od Falk&Ross

22.06.2015

Ma on za zadanie inspirowaæ klientów, dlatego typowe zdjêcia i opisy produktów zast¹pi³y w nim zdjêcia stylizacji, propozycji noszenia oraz zdobienia. Nie znajdziemy w nim zdjêæ studyjnych, a modele zostali sfotografowani w piêknych plenerach, w ruchu oraz w nietypowych aran¿acjach.

 

Wszystko po to, aby pokazaæ produkt od zupe³nie innej strony i zainspirowaæ odbiorców, a co za tym idzie, staæ siê Ÿród³em nowych modowych pomys³ów.

 

Broszura zawiera modne produkty od najbardziej stylowych marek, jak Bella+Canvas, Tee Jays, B&C, Anvil czy Superstar od Mantisa. Razem a¿ 119 inspiracji zawartych na 60 stronach kompaktowego „look booka”.

 

Wiêcej informacji na www.falk-ross.eu