Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Informator targowy RemaDays 2016

03.03.2016

Informator targowy RemaDays 2016 ju¿ dostêpny w wersji elektronicznej.

Informator RemaDays trafi³ do ka¿dego zwiedzaj¹cego targi RemaDays a przydatne w nim informacje doprowadz¹ czytelnika bezpoœrednio do szukanego stoiska. Teraz mo¿esz skorzystaæ z wygodnej wersji elektronicznej informatora do otwarcia na ka¿dym urz¹dzeniu mobilnym.

Kliknij i obejrzyj informator w wersji online