Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Gratisownia.pl w konkursie Ekomersy 2017

17.11.2017

W tym roku Gratisownia.pl, producent i dystrybutor gad¿etów reklamowych bierze udzia³ w konkursie Ekomersy 2017. S¹ to presti¿owe wyró¿nienia bran¿owe dla us³ug i produktów wspieraj¹cych handel w internecie.

Platforma sprzeda¿owa stworzona przez Gratisownia.pl sk³adaj¹ca siê z ponad 30 tematycznych sklepów internetowych zosta³a wytypowana do nagrodzenia w kategorii „Konsekwencja w budowaniu marki i wizerunku – du¿y sklep”, gdzie mierzy siê z takimi presti¿owymi markami jak DeeZee, eSky, ogrodosfera, Decathlon czy Answear.

G³osowanie przebiega internetowo do 22 listopada pod linkiem: bit.ly/Ekomersy2017_g³osowanie

Liczymy na Was!