Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Gor¹ce propozycje na zimê od Falk&Ross!

09.12.2016


Œnieg, zimno, niskie temperatury – pogoda za oknem nie zachêca do wychodzenia. Mamy na to sposób w postaci super ciep³ych kurtek, czapek, szalików i rêkawiczek. W ofercie Falk&Ross mo¿na znaleŸæ ponad 180 ró¿nych modeli.

Od modnych, pikowanych kurtek marki Tee Jays, jak model Crossover ze wstawkami
z materia³u softshell dla zapewnienia nieskrêpowanych ruchów, po grube, wodoodporne kurtki Summit z poliestru (¿akard), z membran¹ TJtech, które s¹ idealne na wypady w góry.

Marka B&C proponuje m.in. poliestrow¹ kurtkê Multi-Active z pe³n¹ podszewk¹ i kapturem chowanym w ko³nierzu, wodoodporny (5000 mm) model Crew Bomber o wygl¹dzie bomberki oraz model Superhood z poliestru taffeta ze œci¹gaczowym do³em i mankietami rêkawów oraz odpinanym kapturem.

Zim¹ nie mo¿emy siê obyæ tak¿e bez czapek. Wœród nowoœci marki Beechfield mo¿emy znaleŸæ ultra ciep³e modele z opask¹ termiczn¹ Suprafleece ™ lub z polarow¹ podszewk¹, o grubym splocie i modnym pomponie ze sztucznego futerka.

Uzupe³nieniem bêd¹ ocieplane lub sportowe rêkawiczki marki Result z poliestru typu polar lub z warstw¹ materia³u softshell. Do tego dzianinowe szaliki lub modne kominy Whistler Snood z serii Winter Essentials.

 

Produkty znajdziesz na: http://www.falk-ross.eu/Produkty-/Kurtki-/?lang=5&shp=1