Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Gor¹ce nowoœci Jesieñ/Zima od Falk&Ross!

21.10.2014

Dzianinowe czapki, polarowe rêkawiczki i ciep³e szaliki od Result i Beechfield. Polary z krótkim i d³ugim zamkiem, bezrêkawniki, softshelle, softshelle z kapturem, wodoodporne kurtki w wielu piêknych kolorach od Regatta. Wysokiej jakoœci softshelle oraz wielozadaniowe kurtki (3 w 1, 5 w 1) Stormtech. Ponadto nowa marka TeeJays. Wszystkie produkty nadaj¹ siê do dekoracji.

Wiêcej na www.falk-ross.eu