Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Firma AWIH wprowadza do produkcji nowy rodzaj toreb papierowych.

08.07.2016

Firma AWIH wprowadza do produkcji nowy rodzaj toreb papierowych.

Torby Kraftlux Market i Lulux Market dedykowane s¹ do pakowania ma³ych upominków/produktów.

Ze wzglêdu na cenê s¹ doskona³¹ alternatyw¹ dla toreb foliowych.

wiêcej http://www.awih.com.pl/index.php?dzial=3&kat=9