Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

27.03.2023

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłosił nabór, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach. Dofinansowaniem objęte zostaną inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników pracy.

Program dostępny dla przedsiębiorców z całej Polski, którzy nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania. Przedsiębiorcy mogą pozyskać dotację w wysokości do 300 000 PLN. Wkład UE wyniesie 80% kosztów projektu.

Przykładowe inwestycje:
•    urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami,
•    oświetlenie miejsc i stanowisk pracy,
•    urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze,
•    sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, ograniczający obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (np. elektryczne wózki widłowe),
•    urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.
Wnioski będą przyjmowane od 17 kwietnia do 18 maja 2023.