Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Dobra cena i dobra jakoœæ? Niemo¿liwe? Printer Essential to dowód na to, ¿e jednak mo¿liwe!

18.09.2015

Dobra cena i dobra jakoœæ? Niemo¿liwe? Printer Essential to dowód na to, ¿e jednak mo¿liwe!

 

Po spektakularnym sukcesie zesz³orocznej kolekcji Printer Essentials, która wzbogaci³a ofertê marki o gamê podstawowych produktów – Printer wyczu³, ¿e rynek wci¹¿ potrzebuje produktów dobrych jakoœciowo o prostych, klasycznych krojach.

Odpowiedzi¹ na to zapotrzebowanie jest rozbudowanie linii Essentials o kolejne produkty i wprowadzenie do sprzeda¿y od sezonu jesieñ/zima 2015 – nowej linii Printer RedFlag.

Ka¿dy z oœmiu oferowanych w ramach nowej linii produktów (bluzy, kurtki, sofshelle i kamizelki) dostêpny jest w wersji damskiej i mêskiej, siedmiu kolorach i szerokiej rozmiarówce (a¿ do 5XL!).

Prostota, przemyœlany design, dobra jakoœæ i dobra cena – czego chcieæ wiêcej od odzie¿y reklamowej?

 

www.texet.pl