Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

DEMO Sample w ofercie TEXET Poland

10.05.2016

 

TEXET Poland wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, staraj¹c siê u³atwiæ im pracê oraz pomóc oszczêdziæ czas, pieni¹dze i przestrzeñ.

Opracowa³ zestaw 5 podstawowych produktów z oferty Printer i Red Flag (softshelle, polary, koszulki polo), które odpowiednio przygotowane, m.in. oznaczenie modelu, wyhaftowana rozmiarówka, na plecach umieszczony wzornik dostêpnych kolorów, stanowi¹ ofertê marki w pigu³ce.

Produkty DEMO mo¿na zamówiæ przez przedstawicieli handlowych firmy TEXET lub przez www.texet-online.pl.