Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

D³ugopis o zapachu kawy od Asgard

05.11.2015

W nowej ofercie katalogu jesieñ/zima 2015 firmy Asgard uwagê przyci¹ga niebanalny artyku³ promocyjny – d³ugopis pachn¹cy… œwie¿o zaparzon¹ kaw¹.


Gad¿et wykonany z chromowanego metalu jest ozdobiony imitacj¹ ziarenek kawy umieszczonych w korpusie. Laserowy grawer znakomicie prezentuje siê na chromowanej powierzchni. Przyjemny kawowy zapach utrzymuje siê przez co najmniej 12 miesiêcy, umilaj¹c korzystanie z gad¿etu.

 

D³ugopis zapakowany w elegancki parciany woreczek to kolejny produkt z serii pachn¹cych upominków. Firma Asgard w tej linii artyku³ów piœmiennych posiada równie¿ d³ugopis o aromacie lawendowym.

 

– D³ugopis zachwyca przyjemnym aromatem i eleganckim parcianym woreczkiem, taki gad¿et na pewno zostanie zapamiêtany – podkreœla Bartosz Startek, specjalista ds. marketingu i PR w Asgard.