Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

CZAS ZAMAWIAÆ

13.11.2017

Firma Likor – polski producent oraz importer wszelkiego rodzaju gad¿etów reklamowych zwi¹zanych z pomiarem czasu – przypomina, i¿ do Œwi¹t pozosta³o tylko 6 tygodni. To ostatnia szansa na przedœwi¹teczne zamówienia.  

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.likor.pli zapoznania siê z ofert¹