Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Analiza wpływu koronakryzysu na stan przedsiębiorstw (maj 2020)

11.05.2020

Ankieta dotyczy bieżącej sytuacji biznesu w Polsce i jego nastrojów wobec sytuacji gospodarczej wywołanej przez koronawirusa.

Ankieta CMSG przy Radzie Przedsiębiorczości dot. bieżącej sytuacji biznesu w Polsce i jego nastrojów wobec sytuacji gospodarczej wywołanej przez koronawirusa

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety (czas jej wypełnienia nie przekroczy 10 minut) przygotowanej przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej. CMSG to zespół ekonomistów z niezależnych organizacji zrzeszających polskich pracodawców, który na bieżąco analizuje sytuację rodzimego biznesu w czasie pandemii.
Ankieta jest całkowicie anonimowa. Jej wyniki posłużą opracowaniu rzetelnych analiz, które CMSG zaprezentuje publicznie. Niezależne ekspertyzy są niezbędne do prowadzenia skutecznej dyskusji ze stroną rządową o formach pomocy dla przedsiębiorców oraz procesie „odmrażania” gospodarki.
Dlatego bardzo prosimy o wypełnienie ankiety – najpóźniej do 15 maja. Aby rozpocząć wystarczy skorzystać z poniższego linku.

https://www.research.net/r/CMSG_0520b

Niezależne ankiety są ważnym głosem biznesu. Organizacje pracodawców zyskują dzięki nim silny argument w dialogu ze stroną rządową ws. wsparcia dla polskich firm. Aktywny i powszechny udział w tym badaniu pozwoli nam skutecznie walczyć o jak najlepsze rozwiązania.

Kontakt w sprawie badania:

dr Sławomir Dudek
Główny Ekonomista Pracodawców RP
koordynator Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej

e-mail s.dudek@pracodawcyrp.pl
tel. 507 101 060

Kontakt w sprawach technicznych ankiety:
Sergej Druchyn
Specjalista ds. Międzynarodowych
s.druchyn@pracodawcyrp.pl
tel. 508 019 059