Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

A¿ 7 nowych marek w L-Shop-Team

07.02.2017

 

Dystrybutor L-Shop-Team spektakularnie rozpocz¹³ nowy rok, powiêkszaj¹c swoj¹ ofertê o  847 nowoœci i 7 nowych marek.

Pierwsza z nich to VAPOR  Apparel specjalizuj¹ca siê w produktach sublimacyjnych. Kolejne marki (nowoœci sprzeda¿owe w Europie!) to  INDEPENDENT Apparel – raj dla mi³oœników bluz oraz BURNSIDE – marka produktów fashion. W ofercie odzie¿y roboczej pojawi³a siê nowa niemiecka marka CARSON, natomiast sport w nowym roku reprezentowaæ bêd¹ nowe marki Regatta Activewear oraz All Sport by Bella+Canvas.

Torby, plecaki, teczki w spójnym wzornictwie skompletowaæ mo¿na u nowej marki Bags2Go. 

L-Shop-Team (35 lat na rynku) oferuje ju¿ 5.000 tekstyliów reklamowych, biznesowych, sportowych, roboczych od  100 marek, m.in. Atlantis, B&C,  Fruit of the Loom, Sol’s, Tee Jays, Regatta, co jest najwieksz¹ ofert¹ w Polsce.

Wiêcej do zobaczenia na  www.ksiazkawyboru.pl oraz na targach RemaDays
– stoisko G2, hala E