Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

60 lecie Sekcji Poligrafów SIMP i 20 lecie Polskiej Izby Druku

25.09.2012

Osiemanstego września w Inowrocławiu w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Parku Solankowym odbyła się jubileuszowa Gala Jubileuszowa 60-lecia Sekcji Poligrafów SIMP oraz 20-lecia Polskiej Izby Druku. Ten podwójny jubileusz poprzedzony został konferencją poligraficzną pt.: „Dziesięć lat później. Inowrocław 2002-2012”. Tytuł konferencji nawiązuje do tematyki konferencji, która odbyła się przez dekadą w tym samym miejscu.

Organizatorami w/w wydarzeń byli: Sekcja Poligrafów SIMP, Polska Izba Druku oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego. Uroczystości zgromadziły około dwustu gości reprezentujących wszystkie specjalizacje i miejsca pracy związane z branżą poligraficzną. To spotkanie było możliwe dzięki następującym sponsorom:

Böttcher Polska Sp. z o.o.,Heidelberg Polska Sp. z o.o., International Paper Polska Sp. z o.o.,
Introzap Sp.z o.o., manroland Polska Sp. z o.o., Michael Huber Polska Sp. z o.o., Müller Martini  Sp. z o.o., SP SIMP.

Patronat medialny roztoczyli nad tymi imprezami nasi partnerzy medialni:

Czasopisma: Poligrafika, Świat Druku i Wydawca

Portale Internetowe: Print in Poland oraz Drukarnie.com.pl

Spotkanie zostało otwarte w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej okolicznościowymi przemówieniami Prezesów obu organizacji tj. Tadeusza Chęsego (SP SIMP) i Edwarda Dreszera (Polska Izba Druku). Następnie T. Chęsy wręczył zasłużonym członkom kierowanej przez siebie organizacji Złote, Srebrne i Brązowe Honorowe Odznaki SIMP. Słowo wprowadzające przed konferencją poligraficzną wygłosił Dr. Jerzy Hoppe. Wystąpienia prelegentów na konferencji były poświęcone przyszłości książek w dobie rozwoju elektronicznych mediów, perspektywom rozwojowym poligrafii, współczesnym systemom sterowania barwą, i najnowszym standardom normalizacyjnym oraz zawodowemu szkolnictwu poligraficznemu. Zwieńczeniem konferencji była dyskusja o istotnych problemach poligrafii z udziałem eksperckiego grona w osobach Prezesów: Krzysztofa Pindrala Heidelberg Polska, Pawła Targowskiego Cartondruck Sp.zo.o.,Wldemara Lipki Ozgraf i Bzgraf, Tomasza Galanta manroland Polska i Janusza Cymanka Michael Huber Polska.

Moderatorem ciekawej dyskusji była Anna Naruszko, Redaktor Naczelny „Poligrafiki”  najstarszego branżowego miesięcznika w Polsce. W dyskusji mogli uczestniczyć też uczestnicy tej konferencji. Po obradach, wszyscy goście zostali oprowadzeni po drukarni Pozkal przez samego jej właściciela T. Chęsego. O godz. 20.00 w odrestaurowanym Zakładzie Przyrodoleczniczym zaczęto spotkanie integracyjne połączone z wieczornym bankietem z okazji jubileuszy obu organizacji.

Podczas tego spotkania, Prezes Polskiej Izby Druku p.Edward Dreszer podsumował dokonania naszej organizacji w ciągu dwudziestu lat jej istnienia jednocześnie honorując okazjonalnymi dyplomami byłych Prezesów Izby tj.: p. Adama Grzelaka, p. Jerzego Hoppe, p. Roberta Musiała, p. Grzegorza Bieleckiego oraz p. Krystynę Chmurę Vice Dyrektor Polskiej Izby Druku, za ich bezinteresowną i aktywną działalność w latach 1992 do 2011.

W trakcie jubileuszowej Gali, kulminacyjnym momentem była ceremonia wręczenia medali Polskiej Izby Druku „Zasłużony Dla Polskiej Poligrafii” sześciu osobom nominowanym przez Kapitułę tego odznaczenia. Medale te są przyznawane wyłącznie tym przedstawicielom naszej branży, którzy przyczynili się do jej rozwoju, wzrostu jakości produkcji, jej popularyzacji i promocji tak w kraju jak i za granicą.

Medale przyznane zostały następującym osobom:

1.p. Zdzisławowi Adamskiemu
2.p.Stanisławowi Ciupalskiemu (pośmiertnie)
3.p. Herbertowi Czichoniowi
4.p. Stefanowi Jakucewiczowi
5.p. Andrzejowi Makowskiemu
6.p. Filipowi Trzasce

Należy odnotować też, że w części oficjalnej, przedstawiciele SP SIMP wręczyli także statuetki „Złoty Inicjał” swoim wybranym członkom a Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga dokonało intronizacji w swoje szeregi nowych przedstawicieli polskiej poligrafii.
Wieczór ten zapadł w pamięć uczestników także dzięki wspaniałym pokazom świetlnym, pokazowi sztucznych ogni ciekawym zespołom muzyczno – wokalnym i wspaniałej oprawie kulinarnej.