Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

30-Lat Demokracji

24.05.2019

 

Gdy w wyniku Okrągłego Stołu (1989r.) ustalono parytet 35 procent w Sejmie dla opozycji i wolne wybory do Senatu, niemal rozpoczęła się nie mająca precedensu w powojennej Polsce kampania wyborcza.

Plakaty, ulotki, informacje nie pokazywały już jedynie uśmiechniętych notabli „budujących Polskę Ludową”. Pojawił się na nich do niedawna największy wróg obowiązującego ustroju – Lech Wałęsa, który osobiście prezentował kandydatów na nowych posłów i senatorów. A z nim, na wspólnych fotografiach prezentowanych w kolejnych numerach założonej wówczas „Gazety Wyborczej”, znaleźli się również ci, o których jeszcze kilka miesięcy wcześniej mówiono w Dzienniku używając tylko imienia i inicjału nazwiska oraz przydomków „wywrotowy działacz”, „ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości” i podobnych.

Do Sejmu kandydowali między innymi Henryk Wujec, Jan Maria Rokita, Janusz Onyszkiewicz, Adam Michnik, Jacek Kuroń, Jan Lityński czy Bronisław Geremek. Do Senatu – Jarosław i Lech Kaczyńscy, Bogdan Lis, Anna Radziwiłł, Zbigniew Romaszewski, Zofia Kuratowska, Gustaw Holoubek, Tadeusz Zieliński czy Andrzej Wajda.

Polska po długich latach przerwy wracała do grona Państw Demokratycznych. Pragnąc upamiętnić okrągłą rocznicę tego wydarzenia, które nie pozostało obojętne dla losów całej Europy, a przede wszystkim samej Polski, firma Visconti wytworzyła serię 30 sztuk piór na bazie modelu Opera Master.

Edycja wykonana z akryloidu, z systemem podwójnych zbiorniczków „double power filler” .

Części metalowe pokryte rutenem, stalówka wykonana z 23 karatowego palladu.

 

www.visconti-pineider-marlenpensklep.pl