Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

21-22 listopada 2018 ExpoOPAKOWANIA- Opakowania w Przemyśle

12.10.2018


Jaki wpływ ma wdrażanie idei Przemysłu 4.0, w tym automatyzacji i robotyzacji na produkcję? Jak efektywnie wykorzystać automatykę i roboty w zakładzie? Czy stosujemy się do zaleceń Gospodarki Obiegu Zamkniętego?

Na te i inne zagadnienia poszukamy odpowiedzi podczas wydarzeń towarzyszących Targom ExpoOPAKOWANIA, a będą to m.in.:

 

  • Forum „Automatyzacja i robotyzacja – odpowiedź na wyzwania branży opakowań”

  • Warsztaty z programowania robotów przemysłowych

Organizator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

 

  • Konferencja Polskiej Izby Opakowań

 

  • Konferencja Naukowa „Opakowania dla ludzi i środowiska”

  • Warsztaty z marketingowych technik badań opakowań

Organizator: Katedra Opakowalnictwa Towarów Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania ProduktemorazKoło Naukowe Opakowalnictwa Towarów UEK

 

  • Seminarium „Opakowania i odpady opakowaniowe dzisiaj i jutro”

  • Szkolenie „Odpad opakowaniowy to surowiec”

Organizator: Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

 

Więcej na: www.expoopakowania.pl