Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

2000 dodatkowych produktów w VOYAGER PLUS

25.04.2017


W kwietniu br. oferta artyku³ów reklamowych VOYAGER poszerzy³a siê o dodatkowe 100 pozycji z grupy VOYAGER PLUS.


Obecnie kolekcja VOYAGER PLUS to 2000 popularnych produktów promocyjnych stanowi¹ca uzupe³nienie drukowanego katalogu VOYAGER 2017 zawieraj¹cego ponad 5500 produktów. Oferta dostêpna w najlepszych agencjach reklamowych w Polsce.


www.voyager-katalog.pl/pl/voyager_plus/