Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Aktywny czy pasywny poziom znajomości języka? Dlaczego to ważne?

28.10.2019

Drodzy Czytelnicy, witam Was w kąciku językowym dla tych, którzy nie lubią się uczyć i wysilać, a wolą bez stresu i znudzenia naturalnie opanowywać języki obce. Czy jest to możliwe? Tak! Poprzednie numery „Gifts Journal” przedstawiają rozwiązania i konkretne fajne narzędzia do nauki angielskiego. Zapraszam serdecznie. A póki co, czym są takie pojęcia, jak aktywny i pasywny poziom znajomości języka i dlaczego jest to ważne.

Aktywny poziom to umiejętność mówienia, komunikacji, a pasywny – umiejętność rozumienia czy czytania. Mimo, że wydają się one nierozerwalne, warto mieć świadomość, czym się różnią sposoby opanowywania obu poziomów.

Zatem zdecydujmy, czy potrzebujemy się nauczyć języka aktywnego, czyli mówionego, czy potrzebny jest jedynie język pasywny do słuchania i rozumienia (czytanie prasy, książek, informacji w Internecie, oglądanie filmów). A może aktywny i pasywny razem.

Jeśli chodzi o język mówiony, to drogą do niego jest komunikacja, rozmowa. Języka mówionego można nauczyć się tylko poprzez rozmowę – tak, jak możliwe jest pływanie tylko w wodzie. Najlepiej z native speakerem, jeśli z nauczycielem, to z takim, którego będzie bardziej interesowało nie to, czy poprawnie mówisz, ale to, o czym mówisz. W pierwszym przypadku, czyli w kontakcie z native speakerem, na początku będą przydatne materiały pomocnicze (podręcznik, gramatyka). Opanowując język mówiony tylko z podręczników, powinno się potem aktywować go poprzez rozmawianie z native speakerem. Jeśli nie będzie zastosowana rozmowa, to wiedza pozostanie na poziomie pasywnym, co również jest dobrą umiejętnością, ale do jej opanowania służą bardziej racjonalne sposoby.

Jeśli potrzebujemy języka pasywnego, nie ma sensu iść tą samą drogą, co w przypadku języka mówionego i zapamiętywać zwroty typu: „Jak masz na imię?”, „Jak mogę dostać się do stacji?” itd. Nie musimy też uczyć się gramatyki na tyle, by samodzielnie formułować różnorodne struktury słowne. Potrzebujemy jedynie: zapoznać się z językiem pisanym i wymową (podręcznik, nagrania audio), poznać podstawy gramatyki – powierzchownie, nie zapamiętując, tylko uważnie czytając (krótki podręcznik – ważne jest, żeby przykłady posiadały tłumaczenie). Potem zaczynamy czytanie równoległe (język oryginalny z tłumaczeniem), mogą to być książki do czytania według metody Ilyi Franka albo inne (ważne, żeby książka była ciekawa dla nas). Czytamy 1-2 godziny dziennie. Można czytać jakiekolwiek inne interesujące nas książki w języku oryginalnym (ale nie uproszczone typu University Press) ze słownikiem. Przy czym nie trzeba szukać każdego słowa w słowniku, a wybierać jedynie 1-3 główne słowa ze strony. Gdy w tekście pozostaną nieznane 3-5 słów na stronie, można dodać oglądanie filmów fabularnych, a dla zrozumienia filmów dokumentalnych i programów radiowych czytać teksty z gazet, czasopism i magazynów. Taka nauka słuchania ze zrozumieniem zajmie 3-4 miesiące. Voilà 🙂

Warto zaznaczyć, że pasywna znajomość języka wymaga znajomości większej liczby słów, w odróżnieniu od języka mówionego, gdzie wystarczy zaledwie 2-3 tysiące słów. Żeby opanować język pasywnie, czyli czytać książkę ze zrozumieniem (jak w języku ojczystym), albo rozumieć film czy zagranicznego rozmówcę, potrzeba co najmniej 10 tysięcy słów. Trzeba zaznaczyć, że pod warunkiem odbywania regularnych zajęć (np. 2 godziny dziennie) i średnich zdolności – jest to kwestia kilku miesięcy, maksymalnie roku. Po opanowaniu języka pasywnego można dość łatwo go „aktywować”, rozmawiając z nauczycielem albo zagłębiając się na 2-3 miesiące w środowisko native speakerów.

Ważne jest, by uświadomić sobie, że dla pasywnej znajomości języka jego aktywne opanowanie nie jest potrzebne – jednak dla aktywnej znajomości języka jego pasywna umiejętność jest niezbędna. Każdy, kto ma za sobą jedynie naukę języka mówionego i ograniczonego słownictwa z podręczników, nieuchronnie spotka się z sytuacją, że chociaż prawie wszystko może powiedzieć – to jednak nie rozumie wszystkiego.

Zachęcam zatem do czytania i naturalnego wzbogacania zasobów słownictwa.

 A pod tym kodem otrzymasz bezpłatny Frank Book – „Angielski Na Wesoło” Książkę Do Czytania i Nauki Angielskiego z tłumaczeniem.

Tatiana Bursiewicz

Na podstawie metody i teorii znanego poligloty

i nauczyciela Ilyi Franka

www.ifrank.pl

Tatiana Bursiewicz– materiał pochodzi z 59 wydania Gifts Journal Polska